Рекуперация

Възстановяването се отнася до използването на кинетична енергия по време на забавяне. Електрически тягов двигател в превозното средство се превръща в генератор, когато се натисне и роторът се движи по-бързо от въртящото се поле на статора. Трябва да се прави разлика между рекуперация по крайбрежието, която се извършва, когато кракът на водача освободи десния педал, и спиране на спирането, когато водачът натисне спирачния педал. Възстановяването на брега може да се извърши автоматично чрез прогнозната помощ за ефективност. Той регулира ускорението при необходимост и предсказуемо, например по отношение на трасето или превозните средства отпред. Като алтернатива водачът може да регулира ръчно степента на намаляване на скоростта, като използва греблата за смяна на волана. По време на фазите на изпускане и спиране генераторът преобразува кинетичната енергия в електрическа енергия и я подава в акумулатора. Като цяло Audi e-tron достига до 30 процента от гамата си чрез възстановяване.

Related Articles

Вашият коментар