Разпознаване на пътни знаци

Камерното разпознаване на пътни знаци разпознава пътни знаци като знаци за ограничаване на скоростта (включително цифрови знаци), няма преминаващи зони, знаци за ограничаване на влизането и други спомагателни знаци и ги показва на водача в графична форма. След това те се появяват в информационната система за водача и / или виртуалната пилотска кабина на Audi, както и в дисплея на главата. Камерата на предното стъкло също така открива временни ограничения на скоростта, като например в строителните зони, както и ограничения от време и време. Системата показва текущо приложимото ограничение на скоростта. Например, ако се прилага по-ниска скорост, когато пътят е мокър, тази стойност се показва – ако са включени чистачките на предното стъкло. Ограниченията на скоростта, които са в сила само в определени часове на деня, се показват само по това време. Освен това водачът може да избере предупредителен праг като компенсиране на законното ограничение на скоростта. Когато този праг е надвишен, се дава визуално предупреждение.

Related Articles

Вашият коментар