Предупреждение за излизане

Предупреждението за излизане подобрява безопасността в градския трафик. Ако колата е спряла и други превозни средства или велосипедисти, класифицирани като критични, се приближават отзад, системата предупреждава пътниците да не отварят вратите. Системата прави това с помощта на LED светлини в панелите на вратите. В ситуация, оценена като опасна, светодиодите мигат и светват червено. Светодиодите на страничната асистенция на Audi също светят в съответното външно странично огледало. Предупреждението за излизане остава активно за около три минути след изключване на запалването.

Тази система е базирана на радарните сензори на страничната помощ на Audi, които наблюдават зоните зад автомобила и отстрани отзад. В зависимост от модела предупреждението за излизане се разширява с допълнителна функция: Ако системата е активна, отварянето на електронните брави на вратата се забавя приблизително една секунда.

Related Articles

Вашият коментар