Помощ при задръстване

Помощта за задръстване в пътното движение е подсистема на адаптивен круиз контрол (ACC) или адаптивна круизна помощ (ACA). При превозни средства с автоматична трансмисия асистентът за задръстване може да поеме определени задачи за управление при скорост до 65 км / ч (40,4 мили / ч) по пътища, които са в добро състояние, стига трафикът да се движи бавно. Системата използва радарните сензори и предната камера. Той ръководи автомобила, като прави нежни движения на волана в рамките на системните граници и се ориентира към маркировка на лентата, крайпътни конструкции и други превозни средства на пътя. Когато асистентът за задръстване достигне системните си граници – например, когато трафикът изчезне или има рязка крива напред – водачът трябва да поеме отново задачи за шофиране. Ако драйверът не го прави, системата предупреждава водача на няколко етапа. Като крайна мярка, тя автономно привежда колата на сигурно спиране.

Related Articles

Вашият коментар