Паркинг система плюс

Система за паркиране, отзад

Системата за паркиране плюс информира водача, визуално и звуково, за препятствия пред и зад превозното средство. Предупрежденията се правят, когато разстоянието до открит обект по пътя на шофиране е по-малко от 90 см (35,4 инча) – в зависимост от конкретния модел – след като водачът е включил задна предавка и е активирал системата чрез натискане на бутон в центъра конзола.

Ултразвуковите сензори измерват разстоянието, MMI дисплеят го изобразява визуално. Бял сегмент показва открит обект извън пътя на шофиране. Червените сегменти представляват открити обекти в пътя на шофиране. Дисплеят на виртуалната пътека за шофиране също показва странични направляващи линии, които са предварително изчислени въз основа на избрания в момента волан. Увеличаването на честотата на звуковото предупреждение показва, че разстоянието до препятствието намалява.

Паркинг система плюс

Системата за паркиране плюс информира водача, визуално и звуково, за препятствия пред и зад превозното средство. Предупрежденията се отправят, когато разстоянието до открит обект по пътя на движение е по-малко от 90 см (35,4 инча) – в зависимост от конкретния модел – след като водачът е включил задна предавка и е активирал системата чрез натискане на бутон в центъра конзола. Ултразвуковите сензори, незабележимо интегрирани в броните, измерват разстоянието. MMI дисплеят го изобразява визуално. Бял сегмент показва открит обект извън пътя на шофиране. Червените сегменти представляват открити обекти в пътя на шофиране. Дисплеят на виртуалната пътека за шофиране също показва странични направляващи линии, които са предварително изчислени въз основа на избрания в момента кормилен вход и по този начин подпомага удобното паркиране и излизане. Увеличаването на честотата на звуковото предупреждение показва, че разстоянието до препятствието намалява. На около 30 см разстояние до открития обект водачът чува постоянен тон – сигналът да спре.

Related Articles

Вашият коментар