Кръстосано подпомагане при движение назад

Задната помощ за кръстосано движение предупреждава водача да се приближава до превозни средства, които смята за критично при бавно движение назад, например при издърпване от перпендикулярно място за паркиране. За това използва задните радарни сензори. Те покриват зоната отзад, включително лентите за шофиране вляво и вдясно зад превозното средство. Предупрежденията са прогресивни – първоначално визуално предупреждение се показва на дисплея MMI (в дисплея за помощ при паркиране). Ситуацията е представена във виртуален изглед отгоре и в изгледите на камерата отзад и отзад. Червени стрелки зад превозното средство сочат в посоката, от която има потенциална опасност. Ако водачът не реагира на визуалния дисплей, се чува звуков сигнал, преди системата да предупреди водача със спирачен удар. Това помага да се избегнат инциденти при излизане от паркоместа.

Related Articles

Вашият коментар