Камера за заден ход

Камерата за заден ход опростява маневрирането, като показва зоната зад автомобила на MMI дисплея. Показва изчислената пътека за шофиране въз основа на ъгъла на волана, както и спомагателните линии и водещите линии. За успоредно паркиране, последните линии прецизно насочват волана към мястото за паркиране във връзка с точките за обръщане на кормилото. Синята изобразена повърхност на изображението на камерата показва къде ще бъде разположено превозното средство след процедурата за паркиране. Камерата за заден ход е незабележимо интегрирана в лентата за облицовка на дръжката на капака на багажното отделение. Той се активира веднага след като водачът включи задна предавка или натисне съответния бутон.

Related Articles

Вашият коментар