Асистент при пресичане

Асистентът за пресичане разпознава критичния кръстосан трафик пред автомобила и предупреждава водача за него както визуално, така и звуково. При скорост до 10 км / ч (6.2 мили / ч) той инициира кратко спирачно действие, когато е необходимо. Асистентът за пресичане е активен при скорост на превозното средство до 30 км / ч (18,6 мили / ч) . Той използва данни от zFAS централния компютър, като тук най-важната информация се предоставя от радарите от средния клас и лазерния скенер.

Ако водачът иска да влезе в кръстовище или да излезе с лоша видимост, той може да натисне бутона за паркиране. Това изпраща изображенията от 360 градусовите камери до MMI монитора. Те драстично разширяват зрителното поле и водачът може да избира измежду множество изгледи.

Related Articles

Вашият коментар