Активно премахване на шума – ANC

Активно отмяна на шума (ANC) се използва за премахване на нежелан шум със звук за отмяна. Системата прилага принципа на разрушителната намеса, който е известен още като принцип на звука на отмяна. Когато две звукови вълни с една и съща честота се наслагват, амплитудите им се отменят една от друга, ако имат еднаква величина и проявяват фазово отклонение от 180 градуса.

В интериора на автомобила се използват малки микрофони за записване на фоновия шум в множество зони. От своите сигнали, контролното устройство ANC изчислява диференцирано пространствено звуково поле. Той допълва това с информация за скоростта на двигателя. Във всички зони, в които системата открива шум, за който е предварително калибрирана, инициира точно модулиран звук за анулиране. ANC системата е винаги активна – независимо дали звуковата система е включена, изключена или настроена на силен, мек или заглушен. ANC работи с всички налични фабрично инсталирани звукови системи.

Вашият коментар